X

13. neděle v mezidobí

Publikováno 27. 6. 2021

Latinská Mše svatá

Celebruje:
J. M. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Koncelebrující:

J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

  • Ordinarium "MISSA Orbis factor"
  • Credo I
  • Propria z 13. neděle v mezidobí
  • Mariánská antifona "Salve Regina"

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm
Pražská katedrální schola, sbormistr Jiří Hodina

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

děkan kanovník Pávek Slavík

Starší záznamy