X

18. neděle v mezidobí

Publikováno 1. 8. 2021

Celebruje:
Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze

Mše svatá s biřmováním

Hudba:

  • Ordinarium Karla Břízy
  • Kancionál 421 "Kristus seslal těšitele"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

biřmování generální vikář Wasserbauer

Starší záznamy