X

Jáhenské svěcení

Publikováno 9. 10. 2021

Celebruje:
Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Ordinarium Petra Ebena
  • Kancionál 903 "S námi je Bůh náš"
  • Benešovský kancionál (1575) "Navštěv nás Duše Svatý"
  • Hymnus "Veni Creator Spiritus"
  • Litanie ke všem svatým
  • Kancionál 710 "K svátku tajemnému"
  • Kancionál 720 "Útěcho duše mé"
  • Mešní zpěvy "Bože milý, v každou chvíli..."
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Koś - žalm
Pražský katedrální sbor

Dirigent:
Marie Matějková

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

děkan Jáhenské svěcení Pávek Wasserbauer

Starší záznamy