X

Slavnost Narození Páně - Boží Hod Vánoční

Publikováno 25. 12. 2021

Celebroval:

J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebrující:

J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář,  generální vikář pražské arcidiecéze

 

Hudba:

  • Jan Antonín Koželuh "Missa pastoralis in D"
  • Jakub Jan Ryba - pastorela "Rozmilý slavíčku"
  • Johan Sebastian Bach "In dulci jubilo"
  • Petr Eben "Veselte se nebesa"
  • Francouzské Alleluja
  • "Nesem vám noviny"
  • "Narodil se Kristus Pán"
  • March Georga Friedricha Händela
  • Varhanní postludium

Zpěv:

Marie Matějková - soprán

Veronika Mráčková - alt

Jakub Koś - žalm, tenor

Vladimír Vihan - bas

Pražský katedrální sbor a orchestr

 

Dirigent:

Jakub Hrubý

 

Nástroje:

Josef Zámečník - trubka

Josef Kšica - varhany

Tagy

Balík děkan Duka generální vikář kardinál Narození Páně Pávek

Starší záznamy