X

Slavnost Zvěstování Páně a Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Publikováno 25. 3. 2022

Celebroval:
Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Ordinárium Petra Ebena
  • Kancionál 130 "Z nebe posel vychází"
  • Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"
  • Antonín Dvořák - biblická píseň č.9 "Pozdvihuji očí svých k horám"
  • Mariánská antifona "Ave regina caelorum"

Zpěv:
Jakub Hrubý - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

generální vikář Wasserbauer

Starší záznamy