X

Slavnost Těla a krve Páně

Publikováno 3. 6. 2021

Záznam včetně průvodu na Hradčanské náměstí

 

Celebroval: 

Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský,

                                               generální vikář pražské arcidiecéze

 

Koncelebrující:

J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český

J. M. Daniel Peter Janáček, opat strahovského kláštera

- J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta,

                            soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář,

                            generální vikář pražské arcidiecéze

 

Hudba a zpěv - viz. titulky

 

Varhany: Josef Kšica

Tagy

Balík děkan Duka generální vikář kanovník kardinál opat Pávek Těla a Krve Páně Wasserbauer

Starší záznamy