X

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Publikováno 26. 12. 2021

Celebroval:

J. M. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

 

Hudba:

  • Latinské ordinarium - Missa orbis factor
  • Latinská propria ze Svátku Svaté rodiny
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Vánoční zpěv "Narodil se Kristus Pán"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Blanka Löblová - žalm

Pražská katedrální schola pod vedením Jiřího Hodiny

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

Slavík Svátek Svaté rodiny

Starší záznamy