X

10. neděle v mezidobí

Publikováno 6. 6. 2021

Celebruje:

Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář,  generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Ordinarium Petra Ebena
  • Kancionál 518 "Shlédni Bože.."
  • Antonín Dvořák: Biblická píseň č. 9 "Pozdvihuji očí svých k horám"
  • Mariánská antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý - baryton

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Balík generální vikář

Starší záznamy