X

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Publikováno 1. 1. 2022

Celebroval:

J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebrující:

J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

J. M. Tomáš Roule, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

 

Hudba:

  • Jiří Strejc "Ecce Sacerdos Magnus"
  • Antifona P. Josefa Olejníka
  • Ordinárium Petra Ebena
  • "Raduj se ó Panno čistá"
  • Kancionál 801 "Budiž vděčně velebena"
  • Adam Michna z Otradovic "Vítej, Pane, Jezu Kriste"
  • Robert W. Parker "O Sacrum Convivium"
  • Kancionál 219 "Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles)"
  • Kancionál 201 "Narodil se Kristus Pán"

Zpěv:

Ondřej Holub - žalm

Lenka Švehlíková - alt solo

Pražský katedrální sbor

 

Dirigent:

Marie Matějková

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

děkan Duka kardinál Matky Boží Pávek Roule

Starší záznamy