X

2. neděle po Narození Páně

Publikováno 2. 1. 2022

Celebroval:

P. Jozef Sudor

 

Hudba:

  • Ordinárium Karla Břízy
  • Kancionál 218 "Náš Spasitel zvěstovaný"
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 201 "Narodil se Kristus Pán"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

Sudor

Starší záznamy