X

Slavnost Zjevení Páně

Publikováno 6. 1. 2022

Celebruje:
Mons. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Kancionál 202 "Pojďte všichni k jesličkám"
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Jakub Jan Ryba - pastorela "Co to má znamenat"
  • César Franck "Panis Angelicus"
  • František Xaver Brixi - pastorela "Quem vidistis, pastores?"
  • Kancionál 219 "Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles)"
  • Kancionál 201 "Narodil se Kristus Pán"

Zpěv:
Jakub Hrubý - baryton

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Malý probošt

Starší záznamy