X

Svátek Křtu Páně

Publikováno 9. 1. 2022

Celebruje:
Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Mešní zpěvy ze Svátku Křtu Páně
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 219 "Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles)"
  • Kancionál 201 "Narodil se Kristus Pán"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý - liturgie
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

generální vikář Wasserbauer

Starší záznamy